Policy och värdegrund

Må bra och ha roligt

Vår strävan är att alla i föreningen ska må bra och ha riktigt roligt tillsammans.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde.
Alla som deltar får vara med och bestämma samt ta ansvar för verksamheten.
Aktiviteter ska utövas jämställt oavsett bakgrund och kön.

Alla kan och har rätt att vara med

Att alla kan och har rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med vara med i föreningens verksamhet. Detta oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön, sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig
inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral samt att vara ett gott föredöme för sportens anseende.
Vi tar aktivt motstånd mot droger och doping. Vi verkar mot fusk, mobbning och trakasserier såväl på som utanför verksamheten. Vår verksamhet präglas av ”Fair Play” i alla situationer.